Zákon č. 105/2002 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945

(v znení č. 439/2002 Z. z.)

Čiastka 41/2002
Platnosť od 02.03.2002
Účinnosť od 01.09.2002 do31.12.2002