Ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2001
Platnosť od 17.03.2001
Účinnosť od 01.01.2002
Redakčná poznámka

okrem čl. 125a, čl. 127, čl. 127a, čl. 134 ods. 1 a 3 a čl. 151a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2001 - 31.12.2001