Oznámenie č. 70/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 28/2001
Platnosť od 24.02.2001 do28.02.2002
Zrušený 77/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2001.