Oznámenie č. 597/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností

Čiastka 231/2001
Platnosť od 30.12.2001
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 543/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004.