Oznámenie č. 588/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov

Čiastka 229/2001
Platnosť od 29.12.2001
Účinnosť od 29.12.2001
Redakčná poznámka

Charta nadobudla platnosť 1. marca 1998 na základe článku 19 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2002 na základe článku 19 ods. 2.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.2001 r1/c78/2013 Z. z. Aktuálne znenie