Oznámenie č. 580/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 226/2001
Platnosť od 29.12.2001
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.