Vyhláška č. 578/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb

Čiastka 226/2001
Platnosť od 29.12.2001 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do31.01.2004
Zrušený 45/2004 Z. z.