Zákon č. 577/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

(v znení č. r1/c56/2002 Z. z.)

Čiastka 226/2001
Platnosť od 29.12.2001 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2009
Zrušený 506/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 - 31.12.2009 r1/c56/2002 Z. z.

Pôvodný predpis

29.12.2001