Zákon č. 566/2001 Z. z.Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Čiastka 222/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.01.2014 do31.07.2014
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I § 58, 63 až 69, § 70 ods. 6, § 121 ods. 2 písm. l) a ods. 3, § 125, § 130 ods. 12 a 13 a § 131, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám, a s výnimkou čl. I § 73 ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2022 209/2021 Z. z.
01.01.2022 - 28.02.2022 209/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
10.11.2021 - 31.12.2021 209/2021 Z. z.
01.08.2021 - 09.11.2021 312/2020 Z. z. Aktuálne znenie
26.06.2021 - 31.07.2021 209/2021 Z. z.
01.01.2021 - 25.06.2021 423/2020 Z. z.
29.12.2020 - 31.12.2020 340/2020 Z. z.
03.09.2020 - 28.12.2020 156/2019 Z. z.
03.09.2019 - 02.09.2020 237/2017 Z. z.
01.08.2019 - 02.09.2019 211/2019 Z. z.
21.07.2019 - 31.07.2019 373/2018 Z. z.
01.07.2019 - 20.07.2019 156/2019 Z. z.
01.01.2019 - 30.06.2019 177/2018 Z. z., 373/2018 Z. z.
01.09.2018 - 31.12.2018 177/2018 Z. z.
03.01.2018 - 31.08.2018 237/2017 Z. z.
01.11.2017 - 02.01.2018 237/2017 Z. z.
01.07.2017 - 31.10.2017 117/2015 Z. z.
06.02.2017 - 30.06.2017 292/2016 Z. z.
01.01.2017 - 05.02.2017 389/2015 Z. z.
01.12.2016 - 31.12.2016 292/2016 Z. z.
15.11.2016 - 30.11.2016 289/2016 Z. z.
01.07.2016 - 14.11.2016 361/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 253/2015 Z. z., 359/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 388/2015 Z. z., 437/2015 Z. z.
01.12.2015 - 31.12.2015 323/2015 Z. z.
01.10.2015 - 30.11.2015 117/2015 Z. z.
01.07.2015 - 30.09.2015 117/2015 Z. z.
01.04.2015 - 30.06.2015 39/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.03.2015 213/2014 Z. z., 371/2014 Z. z.
01.08.2014 - 31.12.2014 213/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.07.2014 352/2013 Z. z.
22.07.2013 - 31.12.2013 206/2013 Z. z.
10.06.2013 - 21.07.2013 132/2013 Z. z.
01.01.2013 - 09.06.2013 440/2012 Z. z.
01.07.2012 - 31.12.2012 520/2011 Z. z.
31.12.2011 - 30.06.2012 520/2011 Z. z.
01.12.2011 - 30.12.2011 394/2011 Z. z.
30.06.2011 - 30.11.2011 130/2011 Z. z.
01.04.2011 - 29.06.2011 46/2011 Z. z.
30.12.2010 - 31.03.2011 505/2010 Z. z.
01.06.2010 - 29.12.2010 129/2010 Z. z.
01.01.2010 - 31.05.2010 186/2009 Z. z.
01.12.2009 - 31.12.2009 487/2009 Z. z., 492/2009 Z. z.
10.07.2009 - 30.11.2009 186/2009 Z. z., 276/2009 Z. z.
05.05.2009 - 09.07.2009 160/2009 Z. z.
01.02.2009 - 04.05.2009 552/2008 Z. z.
01.01.2009 - 31.01.2009 659/2007 Z. z., 552/2008 Z. z.
01.09.2008 - 31.12.2008 297/2008 Z. z.(nepriamo)
01.04.2008 - 31.08.2008 70/2008 Z. z.
01.01.2008 - 31.03.2008 644/2006 Z. z., 659/2007 Z. z.
01.11.2007 - 31.12.2007 644/2006 Z. z., 209/2007 Z. z.
01.05.2007 - 31.10.2007 209/2007 Z. z.
01.01.2007 - 30.04.2007 644/2006 Z. z.
01.05.2006 - 31.12.2006 213/2006 Z. z.
01.01.2006 - 30.04.2006 747/2004 Z. z., 7/2005 Z. z.(nepriamo)
01.08.2005 - 31.12.2005 336/2005 Z. z.
01.07.2005 - 31.07.2005 635/2004 Z. z., 7/2005 Z. z.
30.06.2005 - 30.06.2005 266/2005 Z. z.
01.01.2005 - 29.06.2005 43/2004 Z. z., 635/2004 Z. z.
01.12.2004 - 31.12.2004 635/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.11.2004 Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004 594/2003 Z. z.
30.06.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť
01.06.2003 - 29.06.2003 162/2003 Z. z.
01.01.2003 - 31.05.2003 510/2002 Z. z.
01.09.2002 - 31.12.2002 429/2002 Z. z.(nepriamo), 510/2002 Z. z.
01.07.2002 - 31.08.2002 291/2002 Z. z.
01.01.2002 - 30.06.2002

Pôvodný predpis

23.12.2001