Zákon č. 559/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 523/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 219/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.01.2005