Zákon č. 557/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 219/2001
Platnosť od 23.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

OBSAH