Vyhláška č. 532/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.

Čiastka 212/2001
Platnosť od 20.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 558/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

20.12.2001