Vyhláška č. 530/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Čiastka 211/2001
Platnosť od 20.12.2001
Účinnosť od 01.01.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 Aktuálne znenie