Vyhláška č. 529/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov

(v znení č. 6/2003 Z. z.)

Čiastka 211/2001
Platnosť od 20.12.2001
Účinnosť od 15.01.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2003 6/2003 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2002 - 14.01.2003