Zákon č. 505/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 5/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 201/2001
Platnosť od 07.12.2001 do31.12.2004
Účinnosť od 01.02.2004 do31.12.2004
Zrušený 581/2004 Z. z.