Rozhodnutie č. 5/2001 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi

Čiastka 2/2001
Platnosť od 10.01.2001 do21.06.2002
Zrušený 315/2002 Z. z.