Vyhláška č. 475/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov

Čiastka 191/2001
Platnosť od 28.11.2001
Účinnosť od 28.11.2001

OBSAH