Vyhláška č. 456/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme

(v znení č. 607/2008 Z. z.)

Čiastka 186/2001
Platnosť od 21.11.2001
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 607/2008 Z. z. Aktuálne znenie
01.12.2001 - 31.12.2008