Zákon č. 442/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 15.11.2001

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2001 Aktuálne znenie