Oznámenie č. 429/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do07.07.2006
Zrušený 459/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 4 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. augusta 2001.