Oznámenie č. 427/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 9 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.