Vyhláška č. 425/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z.

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001 do31.03.2004
Účinnosť od 01.11.2001 do31.03.2004
Zrušený 142/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2001 - 31.03.2004