Nariadenie vlády č. 411/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

(v znení č. 226/2002 Z. z.)

Čiastka 168/2001
Platnosť od 19.10.2001 do30.09.2002
Účinnosť od 30.04.2002 do30.09.2002
Zrušený 514/2002 Z. z.