Oznámenie č. 364/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Vietnamskej socialistickej republiky, držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. augusta 1992.