Zákon č. 311/2001 Z. z.Zákonník práce

Čiastka 130/2001
Platnosť od 08.08.2001
Účinnosť od 01.09.2015 do31.12.2015
Redakčná poznámka

okrem § 5 ods. 2 až 5 a § 241 až 250, ktoré nadobudnú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Na základe nálezu ÚS č. 233/2013 Z. z. stráca ustanovenie § 98 ods. 10 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce účinnosť. Ak Národná rada SR neuvedie toto usta...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.07.2020 307/2019 Z. z. Aktuálne znenie
17.06.2020 - 29.07.2020 157/2020 Z. z.
04.04.2020 - 16.06.2020 66/2020 Z. z.
27.03.2020 - 03.04.2020 63/2020 Z. z.
01.01.2020 - 26.03.2020 319/2019 Z. z., 375/2019 Z. z., 380/2019 Z. z.
19.11.2019 - 31.12.2019 380/2019 Z. z.
01.01.2019 - 18.11.2019 347/2018 Z. z., 376/2018 Z. z.
01.05.2018 - 31.12.2018 63/2018 Z. z.
30.12.2017 - 30.04.2018 335/2017 Z. z.
01.06.2017 - 29.12.2017 95/2017 Z. z.
01.05.2017 - 31.05.2017 82/2017 Z. z.
18.06.2016 - 30.04.2017 351/2015 Z. z.
02.01.2016 - 17.06.2016 378/2015 Z. z.
01.01.2016 - 01.01.2016 440/2015 Z. z.
01.09.2015 - 31.12.2015 14/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.
01.04.2015 - 31.08.2015 61/2015 Z. z.
01.03.2015 - 31.03.2015 14/2015 Z. z.
01.01.2015 - 28.02.2015 307/2014 Z. z.
01.07.2014 - 31.12.2014 103/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
01.06.2014 - 30.06.2014 58/2014 Z. z.
22.02.2014 - 31.05.2014 233/2013 Z. z.
22.08.2013 - 21.02.2014 233/2013 Z. z.
01.01.2013 - 21.08.2013 252/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 361/2012 Z. z.
01.09.2012 - 31.12.2012 251/2012 Z. z.
01.01.2012 - 31.08.2012 257/2011 Z. z., 512/2011 Z. z.
01.12.2011 - 31.12.2011 406/2011 Z. z.
01.09.2011 - 30.11.2011 257/2011 Z. z.
06.06.2011 - 31.08.2011 48/2011 Z. z.
01.04.2011 - 05.06.2011 48/2011 Z. z.
01.01.2011 - 31.03.2011 543/2010 Z. z.
01.03.2010 - 31.12.2010 574/2009 Z. z.
01.09.2009 - 28.02.2010 184/2009 Z. z.
01.03.2009 - 31.08.2009 49/2009 Z. z.
01.01.2009 - 28.02.2009 460/2008 Z. z.
12.06.2008 - 31.12.2008 200/2008 Z. z.
01.09.2007 - 11.06.2008 348/2007 Z. z.
01.07.2006 - 31.08.2007 124/2006 Z. z.
01.06.2006 - 30.06.2006 231/2006 Z. z.
01.01.2006 - 31.05.2006 570/2005 Z. z.
01.07.2005 - 31.12.2005 131/2005 Z. z., 244/2005 Z. z.
01.04.2005 - 30.06.2005 82/2005 Z. z.
01.07.2004 - 31.03.2005 365/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 210/2003 Z. z. Delená účinnosť
01.02.2004 - 30.04.2004 5/2004 Z. z.
01.01.2004 - 31.01.2004 413/2002 Z. z., 210/2003 Z. z., 461/2003 Z. z.
01.07.2003 - 31.12.2003 413/2002 Z. z., 210/2003 Z. z.
25.07.2002 - 30.06.2003 408/2002 Z. z.
01.04.2002 - 24.07.2002 165/2002 Z. z.