Oznámenie č. 280/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnom obchode a platbách

Čiastka 116/2001
Platnosť od 18.07.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. februára 1995 na základe článku 10.