Rozhodnutie č. 250/2001 Z. z.Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy

Čiastka 105/2001
Platnosť od 01.07.2001
Účinnosť od 01.07.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2001 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.07.2001