Vyhláška č. 230/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z.

Čiastka 95/2001
Platnosť od 23.06.2001 do31.08.2009
Účinnosť od 01.07.2001 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2001 - 31.08.2009

Pôvodný predpis

23.06.2001