Odkaz na predpis č. zákon č. 223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nižšie uvedené odkazy môžete zaradiť do svojich stránok.
Zaistíme Vám, že tieto adresy budú smerovať navždy a zadarmo na aktuálne konsolidované znenia odkazovaného predpisu.


URLhttps://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-223
Čísloč. 223/2001 Z. z.
NázovZákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
AliasZákon o odpadoch


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-223" title="Zákon o odpadoch">
223/2001 Z. z.
</a>

Takto sa odkaz zobrazí na Vašich stránkach:

223/2001 Z. z.Odkaz pre fórum v BB kóde

[url=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-223]223/2001 Z. z.[/url]

Takto sa odkaz zobrazí v diskusii:

223/2001 Z. z.Odkaz v Texy

"223/2001 Z. z.":[https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-223]

Takto sa odkaz zobrazí na Vašich stránkach:

223/2001 Z. z.Odkaz vo Wiki

[[https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-223|223/2001 Z. z.]]

Takto sa odkaz zobrazí na Vašich stránkach:

223/2001 Z. z.


Späť na predpis