Nariadenie vlády č. 219/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2001
Platnosť od 20.06.2001 do31.05.2003
Účinnosť od 01.07.2001 do31.05.2003
Zrušený 176/2003 Z. z.

OBSAH