Oznámenie č. 213/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 88/2001
Platnosť od 07.06.2001 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené č. 475/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. júna 2001.