Zákon č. 209/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2001
Platnosť od 07.06.2001
Účinnosť od 01.01.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 Aktuálne znenie