Oznámenie č. 178/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 76/2001
Platnosť od 18.05.2001

178

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1019/2000 zo 6. decembra 2000 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Phnompenhi 16. februára 1980 (vyhláška č. 25/1982 Zb.).

Platnosť dohody sa skončila 23. apríla 2001.