Opatrenie č. 16/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní

Čiastka 8/2001
Platnosť od 26.01.2001 do14.11.2010
Účinnosť od 01.02.2001 do14.11.2010
Zrušený 407/2010 Z. z.