Zákon č. 158/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce

(v znení č. 311/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 67/2001
Platnosť od 01.05.2001 do30.06.2006
Účinnosť od 01.04.2002 do30.06.2006
Zrušený 124/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2002 - 30.06.2006 311/2001 Z. z.(nepriamo)
01.05.2001 - 31.03.2002