Zákon č. 151/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 63/2001
Platnosť od 27.04.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.2001 do31.12.2003
Zrušený 554/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2001 - 31.12.2003