Oznámenie č. 113/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dosiahnutí dohody o otázkach čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike cestou dodávok špeciálnej techniky

Čiastka 46/2001
Platnosť od 30.03.2001
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 30. novembra 1993.

113

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 1993 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dosiahnutí dohody o otázkach čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike cestou dodávok špeciálnej techniky.

Protokol nadobudol platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 30. novembra 1993.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.