Oznámenie č. 113/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dosiahnutí dohody o otázkach čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike cestou dodávok špeciálnej techniky

Čiastka 46/2001
Platnosť od 30.03.2001
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom jeho podpísania, t. j. 30. novembra 1993.