Vyhláška č. 108/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra a určení úhrady za vykonanie odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra

Čiastka 43/2001
Platnosť od 27.03.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 01.04.2001 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2001 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

27.03.2001