Redakčné oznámenie č. r1/c73/2000 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z.

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000