Oznámenie č. 99/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 7/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. januára 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 474/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené...

Pôvodný predpis

23.03.2000