Oznámenie č. 91/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 41/2000
Platnosť od 22.03.2000 do30.04.2004
Zrušený 292/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 11. júla 1996, na základe článku 18.