Oznámenie č. 81/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 37/2000
Platnosť od 16.03.2000 do28.02.2001
Zrušený 67/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Pôvodný predpis

16.03.2000