Zákon č. 80/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2000
Platnosť od 16.03.2000 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2000 do31.03.2001
Zrušený 538/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 59 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2001, a § 65a ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2000