Zákon č. 70/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 31/2000
Platnosť od 03.03.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 03.03.2000 do31.12.2002
Zrušený 488/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.03.2000 - 31.12.2002