Oznámenie č. 65/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 29/2000
Platnosť od 26.02.2000 do28.02.2001
Zrušený 70/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Pôvodný predpis

26.02.2000