Oznámenie č. 64/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 29/2000
Platnosť od 26.02.2000
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 20. apríla 1995 na základe článku 9 ods. 1.