Oznámenie č. 58/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kozmetické prostriedky

Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000 do31.03.2004
Zrušený 156/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Pôvodný predpis

22.02.2000