Oznámenie č. 57/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich výrobu

Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Pôvodný predpis

22.02.2000