Vyhláška č. 54/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam

Čiastka 25/2000
Platnosť od 22.02.2000 do31.05.2006
Účinnosť od 01.04.2000 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

OBSAH